En sal som byggdes av sömngångare
för många årstider sedan
enligt en främmande tideräkning
där de varje morgon återvänder
för att duka av borden
och sy in glöd i klänningarnas fållar
och lyktorna i träden, ännu varma att ta på
och syrenen viskar och tasslar
i ett ändlöst regn