Ett hemligt regn faller i bersån
sött som turkiskt äppelte
vi stiger in i den bländande starka grönskan
omvärldens ljud är dova, fladdrande
som stora fåglar på väg bort
– håll handen om mig, fläderblom,
sträva bär och smala halsar
det faller ett regn av fjädrar

(Del 1)