… just på gränsen mellan husväggens skugga och det starka solljuset: Bob Hanssonoch grannsämjan är en långsam bödel

Noteringar:
Trädens “dagsfärska syre” – att jag inte tänkt på det förut.
Något i dikterna påminner mig om Bruno K Öijer men jag kan inte peka på något specifikt. Tonen, rytmen kanske.
Man skulle vilja rädda världen.