Du räknar tiden baklänges
när du kommit till noll öppnar du ögonen
och välkomnar stenstränderna och luften,
de ännu oskygga djuren
strövar längs upptrampade färdleder
sorgsna stigar och kraftledningsgator
trädtopparna uttunnade, frätta till tunn spets i den starka solen
du bländas men håller kvar:
ur bergarters perspektiv
vittrar vi hastigt
en marsdag blinkar till och blir borta