Du tecknar en bild av mörkret
utanför ditt fönster, som om hon vore levande
blåsvart hår som stryker mot fönsterkarmarna
glimmande ögon, en flimrande gatlykta på andra sidan vägen
fåglarna som ännu inte somnat i ditt huvud
det oupphörliga ropandet