I drömmen hör du ljudet av regn
och vita blommor slår ut ur dina ryggkotor
backskärvfrö, en päls av fjolårsgräs
en doft av torrjord och solvarm bark
och du svävar som en hägring, ett solflimmer
små tunna kronblad täcker huden
blir till fjärilar och vingar
när de sprids för vinden
är du borta