Förr brukade mina dikter aldrig ha titlar men när jag började visa upp dem på poeter.se behövdes det för att de skulle bli lästa. Ibland är titeln den del av dikten som tar längst tid att tänka ut. Ibland är Namnlös eller Utan titel helt relevanta titlar med anknytning till texten.