Som för första gången blir du varse din egen skugga
den doftar skogsdjurssagor, tistelblommor, svala sjöar, mossa
och du ser hur natten fröar av sig, stjärnor
speglar sig i vattenpölarna,
sår ljus i inandet bakom ditt pannben
– så blir det stiltje, äntligt; blixtnedslaget
blir till glas, och kvar
en lugn och enslig skogstjärn