Helst vill jag att titeln skall lägga något till texten, fördjupa den eller visa på en möjlig tolkning som inte är självklar. Jag sparar alla rader som jag redigerat bort från dikter de inte passade i och ibland införlivas de i andra dikter och ibland passar någon av dem plötsligt som titel till någon ny text. Vissa dikter får bara en rad ur sig själva som titel men det känns som en sista och lite tråkig utväg, särskilt om det är den första raden som ju upprepas omedelbart därefter.