Ett solvitt ljus går över kalhygget
ett släp, en vinge
och vi är aldrig mer än detta
redskap, handen som knyter om
växtligheten, den gröna saften
mellan fingrarna,
den rinnande sanden