Andas, Irian, luften mörk och bitter
det går en bris, en darrning genom skogen
vi tror på katastrofer, allt som faller,
ser skuggor röra sig på glasets botten
virvelströmmar av förfluten tid
här finns ingenting att hämta
du följer strimmorna på dina armar
jag drömmer om bomber som faller
och aldrig når marken