(flödesskrivande, oredigerat)

Vi dansar salt och glitter, tomtebloss och nyårseldar
det brusar innanför ditt pannben, du håller ögonen slutna
för att inte bränna dem du betraktar
flickan i hörnet, hennes snabba händer och honungsblickar
en mans framåtlutade rygg, nacken där håret nyss grånat
en liten pojke som stiger ur hans bröstkorg och gör anspråk på världen
driver ett modelltåg runt runt i sitt spår
rälsen av nerver omkring pupillen
iris är en trädgårdsväxt, sade du
regnbågshinna är oljespår i vattenpölar
vi har inga ögon längre
vi har elden innanför

– – –

Läser för tillfället: Tusende våningen av Katharine McGee
Lyssnar på: Sóley – We Sink
Planerar att se: Leonard Cohen: Bird on a Wire (dokumentär)