När allting faller skall vi stå här
i brinnande fält, i vallmoflockar
kluvna stammar, innanmäten
multnande kärnhus i slänten
vi som skulle bli äppelskog, vi skulle bli
allt som aldrig kan falla
vi söker efter svälten
gröper kärnorna ur frukten
slukar barkbåtar som sömn
vi dras till de utslocknade
husen som vacklar och brister
under de boendes överburna
ännu oskrivna sorg