De åldrande barnen, jordfödda
söta som nyklippt gräs
beska som poppelblad,
drypande av namnlösa ögonblick
av de oskrivna orden

berätta oss, gör oss levande
gör mig igenkännbar för andra
de viskar och hon svarar
i sinom tid, i sinom tid
och brer sina vingar över“