(Flödesskrivande. Inspiration från ett gammalt fotografi.)

Vi besökte det sönderbombade biblioteket
under taket som inte längre fanns stod hyllorna ännu upprätta
vi valde länge mellan böckerna
bestämde oss slutligen för det stora herbariet
och en tunn volym om sorg
allt i biblioteket var mycket väl organiserat
prydliga rader av hyllor, skuggor, torkade flugor
vi stannade över natten
hyllorna riste svagt i sömnen
tidigt varje morgon flyttar någon den första boken från Skönlitteratur-A
till sist i raden Skönlitteratur-Ö
nästa morgon är en annan bok den första
hon lyfter den varsamt från sin plats och bär den i famnen
hon är bara en liten flicka
hon är mycket gammal
och en dag kommer allting åter att vara ordnat
och omöjligt att finna