Man sökte sig till ruinerna
hundlokors brustna stjälkar, vittrande tegel
var vi de enda som stannat till här
vi rörde ömt vid sotiga stammar
var vi de enda
molnskuggorna, kajflocken som kastar sig
som en kompakt, brytbar varelse
himlen är ett omättligt skal
taken brinner

– – –

Det är nästan höst. Jag skall älska någon, jag skall röra vid. Irian vakar. Tornseglarna är redan borta, de reste i täta svärmar någon dag då jag inte var här. De kommer tillbaka. Grönskan vittrar. Den kommer tillbaka. Allt kommer tillbaka.