Hitta ekorren:

Hitta spindeln:

(Vissa är inte så lätta att fotografera.)