Flugorna har så märkliga drömmar
mörkjord, fjärilsnätter, skuggor
vi skopar blank honung ur lerskålar
formar den till rävhjärtan, främlingsblickar
insekter av mörkt guld
jag är i hemlighet dödlig
älven håller mig under broarna
slukar
ett minne av dig
en natt då vi andades hastigt
och staden samlade sig runt oss
husen med intresserade fönster
människor med fumliga händer
och över de högsta taken
höstdimmans vingfästen