Ekopoesi. Naturen blandad med fabriker och asfalt. Som om mänskligheten inte vore natur. Att mänskligheten också är natur.

Johannes Heldén – Astroekologi. Ordlistan i slutet är det bästa.

Om man matade en AI med mina dikter, vad skulle den producera?

Jag läser saker som får mig att känna mig lycklig, sorgsen och kreativ.

Man kan dö. Vad skulle jag göra om jag visste att jag skulle dö inom en viss tid? Vad skulle jag göra om allt var en dröm, om jag inte behövde ta hänsyn till någon annan människa än mig själv för att alla andra bara vore produkter av mitt medvetande? Jag vet inte. Springa så fort jag kan, lycklig. Skriva poesi. Inte oroa mig. Forma världen med mina händer.