Jag vet att jag drömmer. En slätt under en främmande natthimmel. Ruiner av kupolformade byggnader, lerskärvor. Vi behöver ljus för att utforska ruinerna så jag sträcker armarna mot himlen, drar isär den och blottar en vild, isblå sol.