Nattskärrans kluvna ansikte
i sömnens urskogsglänta
glömskan vecklar ut sig
svamparnas rynkiga hattar, sporlagren, näten
småkrypens ivriga tystnad i mossan
djupt går skikten och sedimenten
jordarternas sammansättning
det tunga mullret som mer känns än hörs
när världen andas i sömnen
vrider sig om sin axel