En dag tar vi slut
det blir december, kanske april
de sista löven, de första trevande örterna
kroppar tunna som nyutslagna blad

och tiden kommer att komma över dig
allt kommer att glömma
ormbunkarna, smältvattenbäckarna
orden du inte längre minns

den morgonen kommer att komma
tyst som en insikt
och hon skall räcka dig handen
riva sönder alla oskrivna dikter

en dag tar vi slut, men inte idag
du sover i uppror mot glömskan
i drömmen är du evig,
utsträckt genom grönskande epoker“

– – –

Det är sommar. Glad midsommar. Tornseglare, kristallglas, regn; en människa som verkar nästan lycklig, en bilfärd genom den ljusa natten.