Vart tar musiken vägen när vi är borta
när ingen längre sjunger
i vinden, i trädens rasslande löv
i vågorna mot sanden
allt har ett tidsspann
den sista kopparödlan, det sista fröet
kommer att finnas
någon kommer att vakna
och vara den sista människan
det sista värddjuret, den sista stranden
ett andetag mot din sömnvarma hals
den sista som vidrör din kind
innan sångerna tystnar