Sörj för oss, låt de ofunna barnen
lapa mjölk och kåda
ur en skål av blad
låt döende harar kura vid ditt bröst
deras saktande hjärtslag
dröm för dem
dröm doften av tistelblommor
och dunet vid deras tinningar
det tunna solljuset längs stigen
rasslandet av asplöv
dröm för dem vi förlorat
underarmarnas skuggningar och dagrar
baka bröd av kanel och mörk jord
trädens vajande skuggor
lägg det ännu rykande vid stenen
dröm att vi andas