Jag var lite bortrest, nu hemma.

Gestbloms bokhandel i Enköping har en mycket bra poesihylla.
(Men hur uttalas egentligen namnet ‘Gestbloms’? G-, j- eller sje-ljud?)

Kanske något användbart: The 100 Best Websites for Writers

Lyssnar på: Billy Raffoul – Dark Four Door

– – –

Bevekelse

Sjung för mig
om de falnande såren
om silverte och brända drömmar
sjung nätter igenom, om trädjurens krafsanden
om de snidade morgnarna med doft av terpentin
där skuggorna lämnat målningar att torka
sjung om granskottens ömma, syrliga grönska
stickor i barnens händer, obehandlat trä
sjung bortglömda sagor, en klunk fotogen
näbbmössens ofunna kroppar
sjung för det som ännu brinner
det är så litet