Och plötsligt har jag sorterat dikter i någon sorts begriplig ordning och skapat en diktsamling om ett diktjag som förlorar sin älskade till det omöjliga mörkret. Jag borde skicka den någonstans.

– – –

Lyssnar på: Better Oblivion Community Center – Didn’t Know What I Was in For