Jag matar min hjärna med litteratur, naturupplevelser, konst, tågresor, utsikter över landskap, och den ger mig ord att hälla ut över papper. Någon sade något om “mitt bildspråk” och min spontana reaktion var “men det är ju så det ser ut!”. Som om jag bara beskriver något som redan finns.

I en bokrecension anser recensenten att “en omskrivning, en abstrakt bild för något konkret, är inte detsamma som en dikt. Inte heller är en beskrivning av en oönskad känsla, som rädsla för att barnet ska dö, nödvändigtvis en dikt. Det är en beskrivning.
Och jag tänker: men vad är en dikt? Är inte allt bara en beskrivning? Beskrivning av hur något ser ut, hur det känns, hur det doftar, och att beskriva det så att läsaren kanske, i bästa fall, ser det på ett nytt sätt, ur en annan vinkel.

Sedan fortsatte i och för sig recensionen med “Och kanske är ingenting svårare för en författare än att komma runt den kastrerande effekten av onödiga beskrivningar och konstruerade metaforer. […] Först när författaren tar en risk kan läsaren reagera på texten, och börja svara på den inom sig.
Så det verkar handla om “onödiga beskrivningar” snarare än beskrivningar i allmänhet. Och det där med att ta en risk. Men att ta en risk kan även vara att beskriva något på ett sätt som känns helt tydligt för en själv, att “konstruera” metaforer som känns som om de säger något viktigt, och sedan släppa ut texten i världen och hoppas att någon förstår.

Jag tror att det är en stor anledning till att jag skriver poesi. Att visa “såhär ser det ut i min hjärna” och sedan önska att någon förstår och känner igen sig. Så att det blir mindre ensamt inuti.