Vinden andas dig
kvällen böjer sig i bön
du är redan natt, parfymer
av mentol och kumarin
sotmålade ögonlock, knappt synliga droppar
asfaltens sälta, allt det stillastående
som på din befallning
flammar upp, går förlorat

– – –

Lyssnar på just nu: Salter Cane – Love Stranger Than This