Djupt i den här dagen
är ljuset blått och hungrigt
och lågorna utan skuld
lugnt väntar jorden, bränderna knastrar
att vi ska vidröra grönskan och förundras
hoppa över sju diken
plocka tusen sorters blommor
planetens rundning under våra kroppar
viskar hon mjukt, att snart är det över
att detta kommer att försvinna
och rör vid vindfällen, stråkorkestrar, ansikten
skördebarnens trastskratt
vinden som går över fälten
och genom vår ödsliga hud