Från flera håll har jag hört att författarskolor som exempelvis Biskops-Arnö “stöper författare i samma mall” men de kulturartiklar och liknande som nämner detta verkar alltid förutsätta att läsaren redan vet vilken denna mall är. Men jag vet inte. Kan någon berätta, vilka är de här kritiserade likheterna mellan författarskoleelevers manus, om dessa likheter ens finns? Och bör man i så fall försöka undvika dem i sitt skrivande? (Jag har inte gått någon prestigefull författarskola men eftersom jag inte vet vilken den där “mallen” är så kan jag ju inte heller veta om jag skulle råka följa den av en slump.)