Annandagen – Infaller den 2:a varje månad och firas genom att man gör något som skjutits upp till “en annan dag”.