Blog Image

Sömn är min drog

;

(anteckningar/drömmar/dikter)

Teaching poetry to poets

Anteckningar Posted on 2020-04-29 22:50

Jag gav Talk to Transformer inledningen “Teaching poetry to poets is like” och här är ett av resultaten:

Teaching poetry to poets is like putting foam on a frog.

The great thing about poetry is that nobody is really listening to what you are saying. The point of a poem is not to impress anyone; it’s to spark an emotional response within yourself.

A song is not like a poem. It’s about moving others to feel and listen to it. If you want to write a book, write a song. If you want to sing, sing a song. If you want to read a poem, read a song. If you want to teach a poem, teach a song. Or if you want to make a poem, make a song.

Have fun with it!”De återkommande

Anteckningar Posted on 2020-04-29 19:53

De diktsamlingar som jag läst flest gånger:
(Listan är utan inbördes ordning, för jag har ju inte räknat.)

Johannes Heldén – Astroekologi
Mats Söderlund – inte en fågels öga
Jonas Gren – Antropocen
Aase Berg – Mörk materia
Melisa Machado – Den röda sången
Bruno K Öijer – Det förlorade ordet
Tomas Tranströmer – Dikter (Månpockets utgåva från 1985)
Tor Ulven – Du droppar och blir borta

Ett par diktsamlingar som antagligen kommer att kvala in på listan senare:

Sujata Bhatt – Underström
Ingela Strandberg – Lilla svarta hjärta