De diktsamlingar som jag läst flest gånger:
(Listan är utan inbördes ordning, för jag har ju inte räknat.)

Johannes Heldén – Astroekologi
Mats Söderlund – inte en fågels öga
Jonas Gren – Antropocen
Aase Berg – Mörk materia
Melisa Machado – Den röda sången
Bruno K Öijer – Det förlorade ordet
Tomas Tranströmer – Dikter (Månpockets utgåva från 1985)
Tor Ulven – Du droppar och blir borta

Ett par diktsamlingar som antagligen kommer att kvala in på listan senare:

Sujata Bhatt – Underström
Ingela Strandberg – Lilla svarta hjärta