Jag fick ett bra refuseringsbrev från Norstedts för det senaste diktsamlingsförsöket. De sade som vanligt nej tack, men även att jag “har en bra iakttagelseförmåga och ett fint språk” och att de vill uppmuntra mig att skriva vidare och “Välkommen att skicka in framtida manus”.

Den diktsamlingen var för övrigt ordnad på latast möjliga sätt: Jag tog samtliga dikter från de tre senaste månaderna, sorterade bort dem jag inte var nöjd med och lät de kvarvarande ligga i kronologisk ordning med “kapitelrubrikerna” Februari, Mars och April. Sedan fick hela diktsamlingen (arbets)titeln Vårmånar. Det är så mycket roligare att skriva dikter än att sortera dem till samlingar.