Här har vi allt vi behöver
ett ljumt vatten att badda vår hud
ett rede i det dova ljuset
och molnen som staplas
och brister i åska
lövhala stenblock / avskavd mossa

och regnets stigar
längs våra kroppar, randade ryggar /
ringlande spår genom
allt – skalbaggarnas knastrande
kvistar som bryts under nyskodda fötter –
dropparna som släpper taget
om himlen och alla dess blickar

vi har alltid varit
förmågan att beskriva
en färg ur en dröm, eldflugefångsten

men de frågar
med varsamma munnar
var har du varit
vad har du haft
– våra storslagna namn
ristade i mossan –
ingenting, svarar vi,
ingenting
och vindens snitt genom himlen