En detaljerad bläckteckning föreställande träd med små dörrar och balkonger.

En gammal teckning.