Du, mitt självvalda ord för skugga
och regnet som skvätter från verandaräcket
vi sade att allt vi gjort
hade vi gjort som barn
oformliga i vår kärlek, imiterande stenar
vid murar av bränd umbra
går jag vilse längs din hud